logo Yükleniyor...
İK ve Kariyer

İK ve Kariyer

Trakya Döküm, faaliyetlerinin her aşamasında, çatısı altındaki tüm bireylerin sağlık ve güvenliğini korumayı taahhüt eder.

Organizasyon yapımızı; ekip çalışmasına yatkın, değişime açık, verimli ve kurumsal değerlere uygun bireylerden oluşturuyoruz.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI;

Trakya Döküm, faaliyetlerinin her aşamasında çatısı altında bulunan tüm insanların sağlık ve güvenliklerini korumayı, meydana gelebilecek olumsuzlukları, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi taahhüt eder.

İlkelerimiz;

  • İSG mevzuatına ve müşteri gereksinimlerine uymak.
  • Katılım sağlayarak tehlike tanımlamaları ve risk değerlendirmeleri yapmak, etkin kontrol yöntemleri belirlemek ve uygulamak.
  • Eğitim ve bilgilendirmelerle İSG bilincini sürekli geliştirmek.
  • Her türlü iletişime açık olmak.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Süreçlerimizin her aşamasında “ÖNCE İNSAN” prensibi ile hareket eden firmamız, aşağıdaki politikaları yönetimin temeli yapmıştır.

01-KANUNLARA VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM;

Yürürlükte bulunan, kanun, tüzük ve yönetmelikler, ILO Sözleşmeleri, BM Sözleşmeleri ve gönüllü olarak SA 8000 Standardı gereksinimlerini yerine getiririz.

02- ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ;

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmayız.

03- ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ;

Çocuk ve genç işçi çalıştırılmaması usul ve esaslarına uyarız. Çocukların okullara yönlendirilmesi için hedef çalışmaları yaparız.

04- DİSİPLİN/KÖTÜ MUAMELE VE TACİZİN ÖNLENMESİ;

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygılıyız. Sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya müsaade etmeyiz. 4857 sayılı İş kanunu ve TİS çerçevesinde disiplin kurulunu işletiriz.

05- ÇALIŞMA SAATLERİNİN BELİRLENMESİ;

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyarız.

06- ÜCRET VE ÖDEMELER;

Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal çalışma ödemelerini yapar, toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlarız.

07- AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ;

Kişileri ırk, dil, din, etnik köken, siyasi görüş, renk, hamilelik, yaş, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam eder, ayrıca ücret, sosyal yardım ve terfileri de ayrımcılığa yer vermeden uygularız.

08-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN (İSG) SAĞLANMASI;

Risk analizine dayalı “proaktif yaklaşımı” temel alırız. Tüm çalışanlarımızın İSG uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini uygularız. OHSAS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı gereksinimlerini yerine getiririz.

09- ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI;

İşçilerin yetkili sendikasıyla toplu pazarlık yapma hakkına saygı duyarız.

10- ÇEVRE KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ;

Yürürlükteki çevre mevzuatını uygularız. Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine göre çevre kirlenmesini önleme ve kirliliği kaynağında azaltmaya çalışırız. ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemini uygularız.

11- TEDARİKÇİLERLE ÇALIŞMA;

Çalışılan tedarikçi firmaların “sosyal sorumluluk” faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal sorumluluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi hedefleriz.

TAMAMLAYICI İFADELER;

Organizasyonun “sosyal sorumluluk” bilincinin artması ve farkındalık yaratmak için iletişim araçlarını kullanır ve eğitim programları uygularız.

Sosyal sorumluluk sisteminin, “sürekli gelişimi” için hedef çalışmaları ve projeler planlarız.

SA 8000 Yönetim Sistemi, diğer yönetim sistemleri (ISO-14001, OHSAS 18001, ISO-9001 vs.) ile entegre olarak yapılır.

SA 8000 Yönetim Sistemi politikaları ve uygulamaları yönetimin taahhüdü altındadır.

kariyer

KARİYER

kariyer

TRAKYA DÖKÜM'DE KARİYER OLANAKLARI

Organizasyon yapımızı; ekip çalışmasına yatkın, değişime açık, verimli ve kurumsal değerlere uygun bireylerden oluşturuyoruz.

Trakya Döküm bünyesindeki açık pozisyonları www.kariyer.net ve www.linkedin.com sayfamızdan takip edebilirsiniz.

logo

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. En iyi görüntü deneyimi için Google Chrome, Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

The Internet Explorer you are currently using does not support many modern web technologies. For this reason, you may encounter problems while viewing our site. We recommend using a more modern internet browser such as Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge to achieve the best experience.