logo Yükleniyor...
Kalite

Kalite

Kalite, Trakya Döküm’deki en önemli önceliktir.

Modern kalite yönetim sistemleri ile entegre edilmiş verimli prosesler ve kanıtlanmış yalın üretim süreçleri ile çalışıyoruz.

KALİTE KONTROL

Trakya Döküm’de yüksek kalite standartlarını karşılamak ve sürekliliğini sağlamak için en son modern kalite kontrol yöntemleri ve kalite yönetim sistemleri kullanılmaktadır.

Sahip olduğumuz uluslararası ürün kalite standartları ve kalite yönetim sistem sertifikalarından gelen sorumluluk ve yükümlülüklerin bilincinde olarak, tasarım aşamasından başlayarak son ürün elde edilinceye kadar yürütülen tüm üretim süreçleri özenle takip edilmektedir. Ürünler, süreç içerisinde ve süreçler arası geçişlerde, daha önce belirlenen kalite kontrol kriterlerine göre periyodik olarak sürekli kontrolden geçirilmektedir.

Metalurji ve Malzeme Laboratuvarında malzemenin metalurjik ve mekanik testleri yapılmaktadır. Bu testlerin yanı sıra, kum test cihazları ile kalıp kumu kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilir. Dökülen ürünlerin mikro yapısal uygunluğunu doğrulamak için, Metalurji ve Malzeme laboratuvarlarındaki gelişmiş teknolojik ekipmanlar kullanır. Tam otomatik numune hazırlama ünitesi ve spektrometre, hızlı ve güvenilir metal kompozisyon analizi ile yüksek hacimli üretime olanak sağlanmaktadır.

Ayrıca, tahribatsız muayene ve boyutsal ölçüm laboratuvarlarında üretimi tamamlanmış ürünlerin, arzu edilen fiziksel yeterliliğe sahip olup olmadığı ve mekanik özelliklerin talep edilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı devamlı olarak kontrol edilmektedir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

IATF 16949 standardının gerekliliklerine uygun olarak çalışan Trakya Döküm, müşterilerinin kalite gereksinimlerinin bilincindedir.

Trakya Döküm olarak sahip olduğumuz tüm kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini karşılamak üzere; fabrikamızda kurulu olan entegre yönetim sisteminin geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli tüm faaliyetler hassasiyetle yürütülmektedir.

Tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeye yönelik olarak kullanılan yöntemler arasında; PFMEA, Yalın 6 Sigma, Hata Engelleme (Poka-Yoke), Kaizen, TPM ve 5S bulunmaktadır.

KALİTE BELGELERİ

Sertifika
Politikamız
TRAKYA DÖKÜM KALİTE POLİTİKASI

Müşterilerin memnuniyetini sağlayan ürünleri, toplam kalite yönetimini uygulayarak, müşterinin istediği özelliklerde ve öngörülen standartlarda (fittings mamuller için EN 10242), ekonomik olarak üretmek ve tam zamanında karşılamaktır.

Kalite politikamızın yerine getirilebilmesi için aşağıdaki prensipler uygulanacaktır. Bu prensiplerin uygulanması “yönetimin taahhüdü” altındadır.

 • Yasal ve mevzuat şartlar ile birlikte, müşteri gereksinimleri ve beklentileri hassasiyetle takip edilecek ve yerine getirilecektir.
 • Kalite yönetim sistemimizde IATF 16949, ISO 9001 standartları eksiksiz uygulanacaktır. Kalite yönetim sisteminin uygulanması için gerekli kaynaklar sağlanacaktır.
 • "Sürekli gelişme" için hedef çalışmaları yapılacak ve periyodik olarak gözden geçirilecektir.
 • Eğitime stratejik bir önem verilecektir.
Sertifika
Politikamız
TRAKYA DÖKÜM MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması öncelikli hedefimizdir.
 • Müşteri şikayetleri, hedeflenen süreler içinde çözülmeye çalışılacaktır.
 • Şikayetler ürün, süreç ve hizmetlerimizin gelişmesi için bir iletişim fırsatıdır.
 • Müşteri şikayetinin tekrarını önlemek, önemli hedefimizdir.
 • Organizasyonun müşteri şikayeti yönetimi hassasiyetini artırmak için "eğitim" sürekli kullanılacaktır.
 • Trakya Döküm, Müşteri Şikayeti Yönetimi konusunda Yasal ve Mevzuata ilişkin gereksinimlere uyar.

Trakya Döküm, "Müşteri Odaklı" bir döküm ve işleme fabrikasıdır. Müşteri şikayetlerinin yönetimi, "TS ISO 10002 standartlarına" uygun kurulmuştur. Bunun etkili ve verimli bir şekilde uygulanması üst yönetimin taahhüdü altındadır.

Şikayet Ele Alma Süreci
Bildirim Hattı

Bildirimleriniz için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

Mail :Tdf.KaliteHerkes@trakyadokum.com.tr

Tel : + 90 288 436 14 03

Faks : +90 288 436 10 49

Değerli Müşterimiz; bildirimi yapılacak olan şikayetler için ücret talep edilmeyecektir.

Sertifika
Politikamız

TRAKYA DÖKÜM BGYS POLİTİKASI

Kuruluş amacımız olan, döküm ve talaşlı imalat faaliyetleri için üretilen, kullanılan, arşivlenen ve güncellenen bilgi en kıymetli varlığımızdır. Bilgi varlıklarımız, üretim ve hizmetin sürekliliği ve stratejik hedeflerimizin uygulanması için en temel unsurdur. Süreçlerimize ait bilgi varlıklarımız, bütünlük, gizlilik ve erişilebilirlik açılarından, tehdit eden bütün risklere karşı ISO-27001 BGYS uygulanarak ve sürekli iyileştirilerek korunacaktır. BGYS yönetimin teminatı altındadır.

BGYS POLİTİKASI TAMAMLAYICI İFADELER

 • ISO-27001 BGYS “stratejik hedeflerle yönetim” kapsamında yıllık planlarla geliştirilecektir.
 • Bilgi güvenliğini tehdit eden iç, dış, fiziksel ve teknolojik riskler, süreçler bazında değerlendirilecek ve iyileştirilecektir.
 • BGYS, ilgili ulusal kanunlara, yönetmeliklere, müşteri isteklerine ve Soyak Holding prosedürlerine uyumludur.
 • Trakya Döküm organizasyonunun bilgi güvenliği konusundaki yetkinliği ve farkındalığı eğitimlerle sağlanacaktır.
 • BGYS uygulamaları ile ilgili alt politikalar ilgili yönetmeliklerin içeriğinde yer alır.
 • BGYS politikası yılda bir kez yönetim tarafından gözden geçirilecektir.
Kapsam

BGYS kapsamı içindeki süreçler; 

Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. Soyak Holding Binası, Büyükdere Cad. No: 38 Kat: 2 Mecidiyeköy- İSTANBUL adresindeki; 

1.1. Mali İşler ve Finans Süreci

1.2. Pazarlama Süreci ile 

Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. Yeni Mah. D-100 Karayolu Cad. 1. Yan Sokak No:3 Büyükkarıştıran OSB Lüleburgaz KIRKLARELİ adresinde kurulu olan fabrikasındaki; 

1.3. BT Süreci,

1.4. İnsan Kaynakları Süreci,

1.5. Fiziksel Güvenlik Süreci,

1.6. Satınalma Süreci,

1.7. Hukuk Süreci,

1.8. Kalite Sistemleri Süreci,

1.9. Üretim (Döküm Süreci, Talaşlı İmalat Süreci, Boru Ekleme Parçaları Süreci, Ek İşçilik ve Maça İmalat Süreci) Süreci,

1.10. Ürün Mühendislik Süreci,

1.11. Model İmalat ve İyileştirme Süreci,

1.12. Kalite Süreci,

1.13. Satış, Lojistik ve Planlama Süreci,

1.14. Bakım Süreci’ dir.

BELGELER

logo

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. En iyi görüntü deneyimi için Google Chrome, Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

The Internet Explorer you are currently using does not support many modern web technologies. For this reason, you may encounter problems while viewing our site. We recommend using a more modern internet browser such as Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge to achieve the best experience.